GDPR Persondataforordning

Lever din virksomhed op til den nye persondataforordning?

Persondataforordningen blev vedtaget tilbage i 2016 og gælder fra den 25. maj 2018.

Nu er den her i sin endelige form, og alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der behandler personoplysninger, er underlagt forordningen.

Personoplysninger er ikke bare oplysninger om helbred, politisk overbevisning, seksuelle forhold og lignende, men det er alle de oplysninger, der kan henføres til at kunne identificere en person, eksempelvis adresse, telefonnummer og e-mail.

Jeg hjælper små og mellemstore virksomheder med at kortlægge behandlingen af persondata og undersøger, om I overholder persondatalovgivningen på alle punkter – både overfor kunder, leverandører og medarbejdere.

Jeg hjælper med at få dokumentationen på plads og viser, hvordan det lettest mulig bliver implementeret på en måde så det passer ind i virksomheden. Derudover kan jeg hjælpe med at få de rette værktøjer på plads. Jeg kommer også med anbefaling til, hvad der skal til for at I kan efterleve Persondataforordningen.

Der er forskel på hvordan og hvilke personoplysninger, virksomheder behandler, derfor er omfanget og indholdet af opgaven ikke ens for alle, men afhænger af hvilken type virksomhed I har.

KONTAKT MIG for en uforpligtende snak om, hvad EU-persondataforordningen betyder for din virksomhed eller organisation.